Πρόγραμμα 5η Επιστημονική Διημερίδα στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Φιλοσοφία με θέμα «Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη», online, 22-23 Μαΐου 2021


Πρόγραμμα_5η_διημερίδα