Ενημερωτική εκδήλωση για τον διαγωνισμό-πρόκληση, το Make It Bright 2021


Ενημερωτική εκδήλωση