Δοκιμαστικά μαθήματα των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Τηλεπισκόπηση Δασικών Πόρων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών”.


Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε  στο παρακάτω link:

Ανακοίνωση Δοκιμαστικών Μαθημάτων