Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας διοργανώνει διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα : Διαπροσωπική Επικοινωνία.


Διαπροσωπική επικοινωνία