Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών 3ου και 4ου έτους, με το μέθοδο εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης


Για να δείτε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, πατήστε στα παρακάτω Links:

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών 3ου έτους

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών 4ου έτους