Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως ορκωμοσία του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων


Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση για ορκωμοσία

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση