Διαπιστωτική πράξη ανάδειξης εκπροσώπων μελών ΔΕΠ της ΣΕΓΔ του Δ.Π.Θ.


ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΕΓΔ ΔΠΘ.