Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματική ομάδα εργασίας με θέμα “Ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στα ΠΠΣ του ΔΠΘ”.


Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος