Ανακοίνωση για εγγραφή στο μάθημα “Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ” – Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΙΙ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021