Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Αν. Προέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Αν. Προέδρου του Τμήματος Δασολογίας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ