Εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα από Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου – Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021


Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘ για εκ νέου υποβολή αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος

Υποβολή αιτημάτων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακ. έτους 2021-2022