Δια Ζώσης Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών 3ου και 4ου έτους


Για να δείτε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, πατήστε στο παρακάτω Link:

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών 3ου και 4ου έτους – Σεπτέμβριος