Προσωρινά αποτελέσματα (Β’ ΜΕΡΟΣ) επιλογής υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 27985/13.07.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα, πατήστε στο παρακάτω link:

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων