Ανακοίνωση ακύρωσης εκδρομής πρακτικής άσκησης για το μάθημα “Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων”


Ανακοίνωση ακύρωσης εκδρομής για το μάθημα Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων