ΦΕΚ για τη Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021-2022