Πρωτοκόλλου διαχείρισης μολύνσεων COVID-19 (ύποπτων ή επιβεβαιωμένων “κρουσμάτων”)


Πρωτόκολλο διαχείρισης μολύνσεων COVID-19 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνων COVID-19 Δασολογίας

Ειδικό e-mail επικοινωνίας