Χορήγηση χρηματικών βραβείων από τη Ναυτική Εστία για το Ακ. Έτος 22021-2022


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ