Ενημερωτική Εκδήλωση για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ_ΠΠΔΕ_2021_2022