Διαδικτυακή συνάντηση φοιτητών του 1ου και του 2ου έτους με θέμα “Μετάβαση από τη μαθητική στη φοιτητική ζωή”.


Διαδικτυακή Συνάντηση μέσω Teams