3η Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Δασολογίας & Διαχ. Περ. & Φυσ. Πόρων του Δ.Π.Θ.


3η επαναπροκήρυξη εκλογών