Ανακοίνωση για αναβολή του μαθήματος “Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων”


Ανακοίνωση για αναβολή του μαθήματος Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων