Ανακοίνωση για αναβολή του μαθήματος “Περιβαλλοντική Επικοινωνία – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση”


Αλλαγή της ημέρας διδασκαλίας του μαθήματος «Περιβαλλοντική Επικοινωνία – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση»