Αλλαγή ημέρας εξέτασης στο μάθημα “Περιβαλλοντική Επικοινωνία – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση”


Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε στο παρακάτω link:

Αλλαγή ημέρας εξέτασης