Ανακοίνωση για το μάθημα του 6ου εξαμήνου “Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας”.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ