Ανακοίνωση για τα εργαστήρια του μαθήματος του 2ου/4ου εξαμήνου “Δασική Τηλεπισκόπηση – Αεροφωτογραφία”


Ανακοίνωση για τα εργαστήρια του μαθήματος Δασική Τηλεπισκόπηση-Αεροφωτογραφία