Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων χωρίς Διαγωνισμό για τη Χορήγηση Τριών Υποτροφιών για Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», Ακαδ .Έτους 2021-2022.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2021-22

Προκήρυξη Κληροδοτήματος Κλέαρχου Τσουρίδη ακαδ. ετος 2021-22

Αίτηση Υποψηφιότητας Κληροδοτήματος