Διαδικτυακό Σεμινάριο ενημέρωσης πάνω σε ψηφιακές εφαρμογές για Δυσλεξία


Αφίσα Σεμιναρίου ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε ψηφιακές εφαρμογές για Δυσλεξία