Πρόσκληση Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ) σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Marie Skłodowska-Curie Actions:,Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2022”


Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα Marie Skłodowska-Curie Actions,Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2022