Δράσεις εθελοντισμού του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2002


Δράσεις εθελοντισμού Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων