Οριστική κατάσταση δικαιούχων φοιτητών για εκτέλεση πρακτικής άσκησης Αύγουστος 2022


ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2022