Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη προέδρου και αναπληρωτή προέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. με διετή θητεία από 01-09-2022 έως 31-08-2024. & πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


ΠΡΟΚ.ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΓΔ ΤΟΥ ΔΠΘ