Ανακοίνωση για την εισαγωγή φοιτητών στις φοιτητικές εστίες από το 2ο έως το 7ο έτος, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023


Ανακοίνωση στέγασης φοιτητών από το 2ο έως το 7ο έτος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ