Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής Προέδρου και Αν.Προέδρου του Τμήματος Δασολογίας