2η Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα πρακτικής άσκησης “Δασική Εδαφολογία”


2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ