Ενίσχυση Συμμετοχής Ομάδων Φοιτητών σε Διεθνείς Διαγωνισμούς


Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ενίσχυση Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς