Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Δασική Τηλεπισκόπηση-Αεροφωτογραφία”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ