Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη τεσσάρων επιστημόνων του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος ή της ειδικότητας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.


Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Calls_el.html