Εξέταση Εργαστηρίου Δασικής Τηλεπισκόπησης – Αεροφωτογραφίας (21/09/2022)


ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ