Ωρολόγιο Πρόγραμμα “Ειδικού Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας”


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ