29ος economia Φοιτητικός Διαγωνισμός με θέμα: Στρατηγικές ενίσχυσης βιωσιμότητας: Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση (ΕSG)


Για να δείτε το διαγωνισμό, πατήστε εδώ

Αίτηση συμμετοχής