Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά και Παν. Τριανταφυλλίδη


ΖΩΣΙΜΑ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΕ ΑΔΑ