Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.


Νέα Διαπιστωτική Πράξη