Εγγραφές επιτυχόντων των κατατακτηρίων εξετάσεων της κατηγορίας πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ & ανωτέρων σχολών υπερδιετούς & διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023


Ανακοίνωση Εγγραφών Επιτυχόντων Κατατακτηρίων Εξετάσεων για το Ακ.Έτος 2022-2023

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ