Ανακοίνωση για τη σίτιση όλων των φοιτητών/τριών του Δ.Π.Θ., για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 2023 2024