Ανακοίνωση για τη στέγαση προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Δ.Π.Θ., για Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2023 2024