Προκήρυξη κινητικότητας φοιτητών για Σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus+ 2023-2024


Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για Σπουδές με Erasmus+ 2023-2024

Κριτήρια επιλογής

Διμερείς Συμφωνίες 2023-2024

Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες

Αίτηση υποψηφιότητας