Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. Ελληνογαλλικής συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές Μaster 2 στην Γαλλία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024


Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. Ελληνογαλλικής συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές Μaster 2 στην Γαλλία για το ακ. έτος 2023-2024

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ελληνογαλλική-2023-2024