Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι.


Ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Ι.Κ.Υ.-Fulbright Greece

Πρόσκληση_Fulbright