12-02-2024 Ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος “Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΙΣ Κ ΔΙΑΧ. ΠΕΡ-ΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ