Όνομα/Name: Αριστοτέλης Παπαγεωργίου
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ.
Ειδικότητα/Specialties: Δασική Γενετική
Τηλέφωνο/Phone: (+30) 2551030494
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΣΤ2Υ Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων Δ.Μ 5. ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΕ3Υ Δασική Γενετική Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό